Ontmoetings- en opleiding centrum in Ghana (2010)

Kosten totaal: € 22.000 Vastenaktie bijdrage geschat op € 4400 M.O.V. bijdrage voorlopig € 6000 Project leider in Ghana: broeder Nicholas Zumanaa Onderhouden kontakten met: Gemeende Helmond Platform Helmond wereldwijd Diverse particulieren t.b.v. sponsoring Paters