In 2018 is Teresa D’Lima Primary School in Ikungi gebouwd. In 2019 is deze geopend en door het snel oplopende aantal leerlingen was de school al snel te klein. Er werd een bijdrage gevraagd voor de aanbouw van een leslokaal en ruimte voor het personeel. Dankzij de bijdrage (€20.000,00)  van ‘t M.O.V. hebben ze dit in eigen beheer kunnen realiseren. Inmiddels is het lokaal in gebruik genomen.