Ten behoeve van de ANBI status dient de stichting jaarlijks de stand van het eigen vermogen te publiceren. Op deze pagina treft u de verantwoording aan van het afgelopen jaar.

Eigen vermogen 01-01-2017 € 21.826,80
Ontvangsten 2017 + € 25.230,19
Betalingen 2017 –  € 13.633,62
Eigen vermogen 31-12-2017 € 33.423,37