Ten behoeve van de ANBI status dient de stichting jaarlijks de stand van het eigen vermogen te publiceren. Op deze pagina treft u de verantwoording aan van het afgelopen jaar.

Eigen vermogen 01-01-2021 € 75.210,77
Ontvangsten 2021 + € 6.331,60
Uitgaven projecten 2021 –  € 34.933,23
Eigen vermogen 31-12-2021 € 46.609,14