Ten behoeve van de ANBI status dient de stichting jaarlijks de stand van het eigen vermogen te publiceren. Op deze pagina treft u de verantwoording aan van het afgelopen jaar.

Eigen vermogen 01-01-2020 € 85.904,52
Ontvangsten 2019 + € 20.708,14
Uitgaven projecten 2019 –  € 31.401,89
Eigen vermogen 31-12-2019 € 75.210,77