Ten behoeve van de ANBI status dient de stichting jaarlijks de stand van het eigen vermogen te publiceren. Op deze pagina treft u de verantwoording aan van het afgelopen jaar.

Eigen vermogen 01-01-2019 € 70.982,98
Ontvangsten 2019 + € 39.857,27
Uitgaven projecten 2019 –  € 24.935,73
Eigen vermogen 31-12-2019 € 85.904,52