Voor de boardingschool in Wa werd gevraagd om een bijdrage voor de bouw van de keuken zodat alle leerlingen een maaltijd kunnen krijgen. In samenwerking met andere partners hebben we een bijdrage geleverd van € 10.000,00 en kon de totale aanvraag van € 20.000,00 gehonoreerd worden.

Inmiddels is het project, met enige vertraging door corona, afgerond en wordt er volop gekookt voor de leerlingen.