Dung’unyi is een gebied met zo’n 50.000 mensen. Er zijn 4 lagere scholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Het is moeilijk voor meisjes om het voortgezette onderwijs te volgen en/of af te maken. Ze blijven thuis, verhuizen naar de stad voor laagbetaalde baantjes of trouwen jong. De parochie heeft samen met Wawate (een vrouwengroep) het plan opgevat om een empowering project voor meisjes op te zetten. Ze willen naai- brei- en weefmachines aanschaffen om de meisjes te trainen om kleding te maken. Er is grote vraag naar uniformen en sweaters voor de scholen. Met de opbrengst kunnen ze hun leefomstandigheden verbeteren en een gedeelte weer investeren in nieuwe projecten. MOV Stiphout heeft geïnvesteerd in het gebouw en in een aantal naaimachines. Dit was zo succesvol dat ze in 2018 een aanvraag hebben ingediend voor uitbreiding. Dit traject loopt nog.