In Nandom-Bu waren er voor de omgeving geen sanitaire voorzieningen. De community of Bu heeft daarom een aanvraag ingediend bij de MOV voor een vierzitter. Dit is door de MOV goedgekeurd. Daarna hebben ze door veel eigen werkzaamheden in te zetten van de vierzitter een zeszitter gemaakt. De toiletten zijn 4 januari 2020 ingezegend.