In 2006 is de Ko Senior High School opgericht. In een eerder stadium werd al een toiletgroep gebouwd, door het oplopend aantal leerlingen (1500)  is een bijdrage gevraagd om ook voor de meisjes een toiletgroep te bouwen. In het kader van hygiene en een veilige plek voor de meisjes past dit project bij de doelstellingen van het M.O.V..

Met een bijdrage van € 14.000,00 heeft het M.O.V. dit project in 2020 ondersteund.