In Lemek in Kenia is voor de gemeenschap een waterpomp op zonne-energie geplaatst.
Hiermee is er voor veel mensen een watervoorziening gerealiseerd.