Waar wij in geloven, onze missie

MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede.

De Stg. MOV Stiphout heeft als visie om mensen te ondersteunen met projecten die de levensomstandigheden van de allerarmsten verbeteren. Dit doen we met name in de landen waar voorheen onze eigen missionarissen werkten. De Stg. MOV en haar voorgangers zijn al actief vanaf 1962.

Meestal zijn de projecten gebaseerd op schoon water, sanitaire voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg.

De landen waar wij ons met name op richten zijn: Ghana, Kenia en Tanzania. Maar als er ergens anders acuut hulp nodig is ondersteunen wij ook als dit past binnen onze visie.
Daarnaast ondersteunen wij het bevorderen van de wereldvrede met onze activiteiten.

Waarom wij willen helpen

Onze Stichting MOV Stiphout is zich er van bewust dat het onze plicht als mens is, om ons in te zetten voor mensen die het minder hebben. Dit doen we vanuit onze roeping als mens, wereldburger, en als gelovige vanuit onze evangelische opdracht om aandacht te hebben voor onze naasten.

Wij willen de ander helpen vanuit de vraag vanuit de ander en met respect voor hun opvattingen en leefwijze, in relatie met onze verantwoordelijkheden naar diegene die aan ons middelen toe vertrouwen om anderen te helpen. Onze filosofie is hulp verlenen vanuit echte vriendschap.

Hoe wij dat financieren

De middelen welke wij nodig hebben om onze projecten te kunnen verwezenlijken ontvangen wij vanuit diverse bronnen. Onze belangrijkste bronnen zijn:

Donaties en giften
Sponsorloop van de basisscholen
Opbrengsten uit de actie in de vasten
Bijdrage vanuit de commissie internationale betrekkingen van de gemeente Helmond

Verder zoeken we altijd naar mogelijkheden om de plaatselijke bevolking te laten bijdragen. Dit kan door middel van arbeid of door een bijdrage van bv. het Bisdom.

Klik hier voor de financiële verantwoording t.b.v. de ANBI status.