In de plaats Ko hebben staat een middelbare school voor ongeveer 1200 kinderen.
In 2014 is er al met hulp van de MOV al een toiletblok gemaakt. In verband met het grote aantal kinderen was dit niet toereikend. Bovendien hadden ze graag voor meisjes een aparte toiletgroep. Met een nieuwe bijdrage van de MOV is er nu onderstaand toiletgroep met 8 toiletten gemaakt. Vanuit Ko ontvingen wij onderstaande foto’s waaruit blijkt dat de werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd.